Author: Martin Goldschmidt

Tinglysning af skøde

Rettigheder over fast ejendom kræver tinglysning. Skødet skal tinglyses for, at Køber officielt får ejendomsretten over boligen. Ved at tinglyse skødet bliver ejerskiftet registreret i tingbogen, der er et offentligt register.  Hvorfor skal skødet tinglyses, og er det et krav? Når Køber og Sælger har underskrevet købsaftalen, og der er lavet et skøde, skal skødet tinglyses for,…
Read more

Berigtigelse af ejendomshandlen

Hvad er en berigtigelse? Berigtigelse betyder at bolighandlen ”opfyldes”. At berigtige en bolighandel, vil i praksis sige at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår i købsaftalen.  Der skal bl.a. udarbejdes skøde, som skal tinglyses i tingbogen, der skal laves en refusionsopgørelse og evt. en reguleringsopgørelse, og Sælger skal indfri og aflyse de lån,…
Read more