Tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde

Rettigheder over fast ejendom kræver tinglysning. Skødet skal tinglyses for, at Køber officielt får ejendomsretten over boligen. Ved at tinglyse skødet bliver ejerskiftet registreret i tingbogen, der er et offentligt register. 

Hvorfor skal skødet tinglyses, og er det et krav?

Når Køber og Sælger har underskrevet købsaftalen, og der er lavet et skøde, skal skødet tinglyses for, at køberen officielt bliver den retmæssige ejer af ejendommen. Bliver skødet ikke tinglyst, er handlen kun en aftale mellem dig og Sælger, som ikke er kendt af hverken det offentlige eller andre tredjemænd. 

Konsekvensen – hvis ikke handlen tinglyses – er, at du som Køber ikke kan bevise, at det er dig, der nu ejer boligen. Det betyder, at du ikke kan gøre krav på din ejendomsret og dispositionsret, og derfor bl.a. ikke kan optage lån i boligen, indgå aftaler om boligens anvendelse m.v..

Når skødet tinglyses, bliver overdragelsen af ejerskabet registreret i Tingbogen, som er et offentligt register. Tinglysningen af skødet er altså et bevis på, hvem der er den retmæssige ejer af ejendommen, og hvem der må disponere over boligen.

Det er derfor et krav, at der udarbejdes og tinglyses et skøde i forbindelse med bolighandlen.

Hvordan tinglyses et skøde, og hvem skal gøre det?

Tinglysning af skøder foregår online på tinglysning.dk. Det betyder også, at alle skøder i dag er digitale dokumenter, der udarbejdes, underskrives og tinglyses digitalt ved brug af NemID.

Tidligere brugte man en advokat eller revisor til udarbejdelse af skøder, men der er en række tilfælde, hvor det ikke længere er nødvendigt. I disse tilfælde kan du benytte MinBoligSag.dk til at udarbejde skøde, og så sørger vi for at sende det til tinglysning. Vores pris inkluderer købsaftale, skøde og den efterfølgende tinglysning.

Vi klarer processen for dig og holder dig opdateret løbende. Vi sørger for, at du hele tiden ved, hvad der foregår, og hvornår du skal foretage dig noget. Vi er naturligvis også altid tilgængelige for de spørgsmål, som måtte opstå før, under og efter tinglysningen af skødet.

Hvad koster det at tinglyse et skøde, og hvem betaler?

Der skal betales en tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af skødet. For at få tinglyst et skøde, skal der betales en afgift på 0,6 % af ejendommens købspris samt et fast gebyr på 1.750 kr. Derfor varierer prisen på tinglysningen alt efter, hvad købsprisen på boligen er.

Som udgangspunkt betaler Køber dog for skødet, men andre gange deles omkostningerne også mellem Køber og Sælger. Det er valgfrit, hvem der betaler for tinglysningen, og parterne kan frit aftale hvem der skal betale og hvor meget – men få det skrevet ind i købsaftalen.